Objednávka

Vytažení vstřiků:

Dříve než si objednáte Naše služby přečtěte si prosím pozorně následující !!!

>

Je naší povinností Vás upozornit na to, že v extrémních případech vstřikovač nepůjde demontovat z hlavy motoru nebo se může natáhnout, přetrhnout i jinak poškodit a musí se nahradit jiným! Je důležité si také uvědomit, že se vstřiky mohou vyndat z motoru, jehož chod byl sice nepravidelný (např. jen na tři válce) a když se namontují zpět bez odborné kontroly, seřízení a vyčištění, motor se nemusí podařit třeba ani nastartovat.

V každém případě důrazně doporučujeme vytažené vstřiky dát vyčistit a odskoušet v příslušném diesel-servisu který se tímto zabývá. Především u nejnovějších Piezo vstřiků je vzhledem k jejich konstrukci velmi vysoká pravděpodobnost, že se vstřikovač při demontáži poškodí a nebo většinou zničí.

Dále je důležité, aby před naším příjezdem byl v motorovém prostoru vytvořen volný prostor ke vstřikovačům. To znamená odpojeny palivové trubky, přepady, elektrické konektory a jiné součásti, které omezují přístup ke vstřikovačům. V některých případech je nezbytná demontáž motoru z auta. Např. motory 2.0 a 2.2 HDI (C8, 807, Lancia, Fiat...). U těchto vozidel je dnes již třeba zvážit jestli se vůbec oprava vyplatí, protože cena těchto oprav u „potkaného” motoru s novými díly včetně vstřikovačů snadno dosahuje k částce 50 000,- Kč. A to je v současné době většinou cena celého vozu.

V případě žhavících svíček je docela možné že příprava bude také složitější. Máme na mysli případy, kdy je rovněž potřeba vymontovat motor z karoserie. Tyto případy jsme již popisovali v jiných částech našich stránek.


Žhavící a zapalovací svíčky na kterých byl proveden neodborný zásah již nevytahujeme !!!!

Veškeré škody tím způsobené ať uhradí ten,kdo je způsobil !!!


Těmto „kutilům” tímto „děkujeme”, že nás k tomuto kroku svojí uměleckou tvořivostí donutili !!!

Opravdu jiná cesta není a každý si musí sám ohlídat kdo a co mu dělá s jeho vozidlem (majetkem) !!


Objednáním našich služeb, zákazník bere na vědomí shora uváděné skutečnosti i to, že se nemusí vše podařit a bude se muset dále pokračovat bez nás, jiným a to již destruktivním způsobem odfrézováním, vyjiskřením a nebo i výměnou hlavy motoru, víka ventilů a vstřiků. Za tyto další náklady již nemůžeme zodpovídat. V případě neúspěšného pokusu zákazník neplatí nic.

Bohužel, ve vyjímečných případech se může stát že to „prostě nejde”!! A nezbývá tedy než se s tím smířit.


Jestliže ale zjistíme, že nám byl zatajen neodborný zásah, tak to samozřejmě neplatí a zákazník uhradí celou částku !!

Objednávky pouze
v pracovní dny od 8 - 17 hod. na:
tel: 731 100 165 p. Štainer